Spoločnosť
Služba Toonect(r) je vyvinutá s prevádzkovaná spoločnosťou Button Systems, s.r.o. (URL na www.buttonsystems.eu)

Button Systems, to sú nadšenci, ktorý z technologických vymožeností tvoria užitočné služby.

Experimentovať s hlasovými službami a IP PABX sme začali v roku 2007. Ako množstvo spoločností, venovali sme sa nasadzovaniu IP telefónie v pondikovom prostredí. Zbierali sme skúsenosti a sledovali sme skutočné potreby našich klientov.

V roku 2010 sme sa rozhodli pre marketingový výskum potrieb klientov v oblasti komunikácie. Výsledkom boli jasné ciele, ktoré sme zhrnuli pod značku Toonect. Popri starostlivosti o klientov vytvárame vlastné SW riešenie jednoduchej, otvorenej, jednotnej komunikácie úplnej komunikácie.

V septembri 2012 sme službu Toonect spustili v beta verzii do prevádzky. Po úvodnom doladení podľa pripomienok bude služba spustená do komerčnej prevádzky, čím sa stane nosnou službou spoločnosti.